Projekty

NABÍDKA VYBAVENÍ K ZÁPŮJČENÍ

2022

Cyklostezka CT3, úsek Rokycany dálniční most – Klabava

Svazek obdržel dotaci na realizaci tohoto projektu, a to celkem 5,8 mil.Kč. A to z Ministerstva pro místní rozvoj, regionální operační program (3,8 mil.Kč) a z Krajského úřadu Plzeňského kraje, program podpory a rozvoje cykloturistiky (2 mil.Kč).

Realizaci předpokládáme do konce roku 2022.

2021

Cyklostezka CT3, úsek Rokycany – Klabava

Nový projekt k realizaci je již hotový. V současnosti řešíme získání finančních prostředků k realizaci. Ta je dle rozpočtu cca 6,5 mil.Kč.

Předmětem stavby jsou stavební úpravy, především povrchu komunikace – stávající účelové komunikace, po které vede cyklotrasa č.3 (Praha – Plzeň – Domažlice – Folmava), řešený úsek cyklotrasy začíná v křižovatce se siln. III/2327 před obcí Klabava a pokračuje po stávající veřejné účelové komunikaci – „U Klabavy“ až pod dálniční most dálnice D5, kde se napojuje na stávající stezku pro pěší a cyklisty.

Jedná se o následující rozsah:

▪ kompletní oprava povrchu cyklostezky – celková délka 1517 m, přičemž stavba je rozdělena na dva úseky: 1. část …… 1030 m 2. část …… 487 m

▪ stavební úpravy napojení cyklostezky na siln. III/2327

▪ novostavba stezky pro chodce a cyklisty podél siln. III/2327 – délka 38 m

C.1 Situační výkres širších vztahů

2019

V tomto roce byla zrealizována část cyklotrasy CT3 v Rokycanech, a to v ulici Plzeňská, kde se napojuje na stávající část až k dalšímu úseku u sádek podél silnice II/605. Celková délka nové cyklostezky je 673 m.

Celková cena je 6.160 tis.Kč vč. DPH. Stavba byla financována z rozpočtu Plzeňského kraje, a to částkou 4.327 tis.Kč a doplatek byl hrazen městem Rokycany a příspěvky členských obcí a rozpočtem svazku.

2015

V letošním roce jsme od Plzeňského kraje obdrželi dotace na obnovu a doplnění značení a doplňkového mobiliáře.

V sezóně 2015 dojde k úplnému doznačení cyklotrasy RT3 a opravám poškozených map a košů.

Dalším projektem je nákup pivních setů, party stanu a zastřešeného podia pro pořádání kulturních akcí členům svazku. Tento projekt je také spolufinancován z rozpočtu Plzeňského kraje.

NABÍDKA VYBAVENÍ K ZÁPŮJČENÍ